مباحث الفاظ کفایه
76 بازدید
محل ارائه: گروه تخصصصی فقه واصول ثامن
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این جزوه متن القائی تدریس استاد آیه الله محمد جواد فاضل لنکرانی است که 102 جلسه می باشد وشامل مباحث الفاظ تا مقدمه واجب از کفایه الاصول است. لازم به ذکر است جزوه فوق الذکر به معظم له تقدیم شده است تا در بخش دروس سایت ایشان جهت استفاده اساتید و طلاب محترم منتشر شود.